Η Ιστορία Mας

Η αγάπη της Εύης και του Στάθη Μηναϊδη και το ενδιαφέρον τους για τα προβλήματα των συνανθρώπων τους έγιναν η πηγή έμπνευσης για την ίδρυση της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης «Δώσε Ελπίδα» στις 18 Ιανουαρίου 2007. Όπως όμορφα ταυτίζεται με το όνομα της, η ΜΚΟ «Δώσε Ελπίδα» ξεκίνησε με σκοπό να μοιράσει αυτή την ελπίδα σε όσους την είχαν ανάγκη, με φιλανθρωπικό έργο που θα βοηθούσε άμεσα ή έμμεσα – μέσω άλλων οργανώσεων – τις ευπαθείς ομάδες στην Ελλάδα. Στα τέσσερα τελευταία χρόνια η οργάνωση «Δώσε Ελπίδα» έχει βοηθήσει παιδιά με σοβαρά νοσήματα, έχει ενώσει οικογένειες που δεν είχαν τη δυνατότητα μετακίνησης, έχει παράσχει στήριγμα σε μητέρες που πάσχουν από καρκίνο, έχει τροφοδοτήσει ορφανοτροφεία και νοσοκομεία με απαραίτητα υλικά και έχει δώσει στήριξη σε φιλανθρωπικές προσπάθειες άλλων οργανισμών. Όλα αυτά επιτεύχθηκαν με την αμέριστη αφοσίωση της κας Μηναϊδη και των ανθρώπων που τη στήριξαν όλο αυτό τον καιρό και συνεχίζουν να στηρίζουν κάθε προσπάθεια του «Δώσε Ελπίδα». Επιπλέον έχουν διοργανωθεί πολυάριθμες φιλανθρωπικές εκδηλώσεις με σκοπό τη συγκέντρωση πόρων για την άμεση παροχή βοήθειας και ελπίδας, όπου αυτή ήταν αναγκαία.

Η ίδια αυτή αγάπη και αφοσίωση στο φιλανθρωπικό έργο δημιούργησε την ευκαιρία που έδωσε η κα Μηναϊδη και τα μέλη του «Δώσε Ελπίδα» σε μια ομάδα νέων ανθρώπων που καλούνται να φέρουν σε πέρας μια δύσκολη αποστολή: τη συνέχεια του έργου που έχει ξεκινήσει στο πλαίσιο ανάδειξης νέων ιδεών και νέων ανθρώπων οι οποίοι, με αφοσίωση στο συνάνθρωπό μας που υποφέρει, θέλουν να προσφέρουν όσο το δυνατόν καλύτερα τις υπηρεσίες τους.