Tι Kάνουμε

ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Στο Give Hope συνεργαζόμαστε με νοσοκομεία του ΕΣΥ και παρέχουμε υπηρεσίες ιατρικής και ψυχολογικής υποστήριξης σε ασθενείς που το έχουν ανάγκη. Οι υπηρεσίες μας παρέχονται πάντα δωρεάν και συμπληρωματικά στους ασθενείς σε συνεργασία και συνεννόηση με τους θεράποντες ιατρούς των νοσοκομείων αυτών. Οι εθελοντές μας συμμετέχουν επιπλέον στο ερευνητικό κομμάτι των κλινικών που βρίσκονται με τρόπους που διευκολύνουν την διεξαγωγή της έρευνας η τη συλλογή πληροφοριών.

ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Το Give Hope προσπαθεί και οργανώνει σε συνεργασία με νοσοκομεία, Δημοτικές αρχές ή άλλους ενδιαφερόμενους φορείς ημερίδες ενημέρωσης και πρόληψης με γενικότερα θέματα που αφορούν την ψυχική και σωματική μας υγεία. Σκοπός είναι η καλύτερη ενημέρωση, η κατάρριψη μύθων γύρω από διάφορες νόσους και η βέλτιωση στη χρήση των υπηρεσιών του ΕΣΥ όσο και η βελτίωση των προυποθέσεων για την ομαλή συνεργασία ιατρού-ασθενή και εμπιστοσύνης μεταξύ αυτων. Επιπλέον το Give Hope με τη Δημιουργική του ομάδα οργανώνει εκδηλώσεις ποικίλου πολιτιστικού περιεχομένου με ερεθίσματα που προέρχονται από το χώρο των τεχνών, των επιστημών και της ζωής μας γενικότερα εντός και εκτός της πόλης των Αθηνών. Είναι μια παραγωγική ματιά στην καθημερινότητά μας και στην ανάγκη να εκφραστεί η τέχνη μέσα από τον άνθρωπο.

ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ
ΙΑΤΡΕΙΟ

Η όλη πρωτοβουλία του Ογκολογικού Κοινωνικού Ιατρείου, του οποίου το Give Hope είναι ενεργός συνεργάτης έχει την έγκριση και την αιγίδα του ΕΟΦ, της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, του Γενικού Νοσοκομείου "Η Σωτηρία" και της Ιατρικής Σχολής Αθηνών. Το Ιατρείο παρακολουθεί και υποστηρίζει περί τους 90 ανασφάλιστους ασθενείς με καρκίνο. Το Give Hope έχει αναλάβει πλήρως την ψυχολογική υποστήριξη των ανασφάλιστων ασθενών με καρκίνο και των συγγενών τους. Σε όλες τις ημέρες που λειτουργεί το Κοινωνικό Ιατρείο υπάρχουν εξειδικευμένοι ψυχολόγοι από το Give Hope που συζητούν και υποστηρίζουν τους ασθενείς και τους συνοδούς τους. Επίσης η οργάνωσή μας προσπαθεί να υποστηρίξει την πρωτοβουλία αυτή χορηγώντας το εισιτήριο νοσηλείας, αναλώσιμα και φάρμακα για τους ασθενείς αυτούς.

ΑΝΤΙΚΑΠΝΙΣΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ

Στο Give Hope εργαζόμαστε σκληρά για την δημιουργία ενός αντικαπνιστικού κέντρου με τη βοήθεια γιατρών Ογκολογικής Μονάδαων νοσοκομείων και άλλων επαγγελματιών του χώρου της υγείας που μπορούν να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος. Το κέντρο αυτό θα προσπαθήσει να δώσε ενεργά λύσεις για τον εθισμό στο τσιγάρο, το οποίο με τη σειρά του αποτελεί 1ο αιτιολογικό παράγοντα για την εμφάνιση συγκεκριμένων τύπων καρκίνου και ιδιαίτερα τύπων καρκίνου πνεύμονα.

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ
ΣΧΕΔΙΑ

Τα όνειρα και οι στόχοι του Give Hope δεν σταματούν σε όσα έχουν επιτευχθεί μέχρι στιγμής. Οραματιζόμαστε μια ευρύτερη επέκταση των προσπαθειών μας να αναδειχτούν ενέργειες που έχουν ως επίκεντρο τον άνθρωπο και στοιχείο την ποιότητα. Ενέργειες που θα αναδείξουν τη δυναμική μιας γενιάς η οποία δεν πρέπει να χαθεί στο διεφθαρμένο και απαίδευτο μέτρο σύγκρισης που προβάλλεται περισσότερο από κάθε άλλη φορά στα πρότυπα της εποχής μας. Στοχεύουμε να επεκταθούμε σε άλλες πόλεις με παρεμφερείς ή και τελείως διαφορετικές διαδικασίες. Επιλογή μας να γίνουμε ένας σύνδεσμος, σημείο αναφοράς σε καθένα που θέλει να αλλάξει τον κόσμο γύρω μας προς το καλύτερο και έχει χάσει την ελπίδα και το κουράγιο του.