Έρευνα

Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της λειτουργίας μας είναι η έρευνα. Στόχος μας είναι η μελέτη και η παροχή λύσεων για θέματα που αφορούν την Υγεία τόσο σε ιατρικό όσο σε κοινωνικό και οργανωτικό επίπεδο. Σύστημα Υγείας δεν είναι μόνο τα νοσοκομεία άλλα το σύνολο των φορέων και των ατόμων που ασχολούνται με αυτή. Εξίσου σημαντικό ρόλο παίζουν και οι χρήστες των υπηρεσιών Υγείας, η ενημέρωσή τους και η γνώση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων τους.

Στο «Give Hope» χρησιμοποιούμε το δίκτυο και τους πόρους μας σε ένα πρόγραμμα ανακύκλωσης προσπάθειας απο φοιτητές, εθελοντές και επαγγελματίες για τη διεξαγωγή πρωτογενούς έρευνας σε διάφορα θέματα και τη δημισίευση τους σε έγκριτα περιοδικά, κοινοποιήσεις στο Υπουργείο Υγείας και άλλους δημόσιους φορείς, εφημερίδες καθώς και απ’ευθείας ανάληψης δράσης από εμάς αν το επιτρέπει το διαθέσιμο κεφάλαιο και η διαχείριση των πόρων μας. Όλες οι έρευνες τηρούν αυστηρά πρότυπα δεοντολογιάς και επιστημονικού ήθους και ελέγχονται από αρμόδιους υπέυθυνους ανάλογα με το ερευνητικό περιεχόμενο.

Εαν είστε φοιτητής/ φοιτήτρια, εθελοντής ή επαγγελματίας που σας ενδιαφέρει η έρευνα και έχετε κάποια ερώτηση ή σχόλιο να κάνετε παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο του επιστημονικού μας προγράμματος, Νικόλαο Μπαρμπαντωνάκη στο nikolaos@givehope.gr